Prin Certificat de Performanta Energetica se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic pentru cladiri atestat de catre organismele acreditate, care prezinta, intr-un mod unitar, sintetic si standardizat, performanta energetica a cladirii. Un Certificat de Performanta Energetica detaliaza caracteristicile constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia (incalzire, apa calda de consum, climatizare, ventilare mecanica si iluminat artificial) rezultate din analiza energetica si termica, fiind valabil 10 ani de la data emiterii.


Conform legii, cladirile noi trebuie sa se conformeze unor cerinte minime privind performanta energetica.

Prin definitie, performanta energetica reprezinta "energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in

raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie".

La inceputul anului 2009 au fost publicate Ordonanta de urgenta nr. 18/4.03.2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si Normele metodologice de aplicare a OUG nr.18/4.03.2009 prin care se reglementeaza si aspectele legate de auditul energetic si eliberarea certificatului energetic al cladirii. Rolul acestui certificat este acela de a informa si motiva proprietarii in imbunatatirea performantei energetice a locuintelor. El nu face decat sa estimeze care vor fi costurile energetice ale unei locuinte, independent de faptul ca locuinta este nou construita sau modernizata. Un apartament vechi modernizat poate fi in clasa energetica A, in timp ce un apartament nou se poate incadra in clasa energetica B.

Documente necesare pentru realizarea certificatului energetic

  • Plan situatie - cu incadrarea cladirii functie de punctele cardinale si vecinatati;
  • Planurile - subsol, parter, nivele curente;
  • Sectiuni- longitudinale, transversale;
  • Detalii constructive: pereti, terasa, pod, pardoseala peste sol, subsol, etc;
  • Fisa tehnica Termopane;
  • Tip de incalzire - detalii despre instalatia de incalzire

 

 

Sus CH